Paikallissäännöt

Sääntö- ja Tasoitustoimikunta julkaissut 25.4.2018

Kiinteitä haittoja ovat mm.

  • Hiekka- ja asfalttitiet reunakivineen
  • Tukipuin tai naruin tuetut puut (ei koske suojamuoveja)
  • OC:n 1.väylän vasemmassa reunassa olevat väylän 18 ulkorajaa osoittavat paalut
  • NC:n 17. väylän vasemmassa reunassa olevat väylän 14 ulkorajaa osoittavat paalut
  • NC 4 alastulotie ja kaide katsotaan yhtenäiseksi kiinteäksi haitaksi kaiteen matkalla
  • Kaikki mittapaalut ja -merkit kentällä. Merkin poistaminen kielletty
  • Kastelulaitteiden kannet

Jos kansi on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua kannesta seuraavasti:
Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja kansi sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa kannesta ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 24-2 mukaisesti.

Out of bounds

Milloin out-paaluin ei ole toisin merkitty, kaikki kenttää rajaavat aidat ovat ulkorajoja.
OC 18:n pelisuunnassa viheriön oikealla puolella olevan kiviaidan etureuna on ulkoraja.

Epänormaalit kenttäolosuhteet

NC väylän 14 ensimmäisessä mutkassa oleva kunnostettava alue

Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 25-1 mukaan tai dropping zonelle

Nurmettamattomat salaojaurat

Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 25-1 mukaisesti.

Vuorimäntyistutukset
– OC väylän 18 loppupäässä olevat vuorimäntyistutukset.

Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 25-1 mukaan tai lähimmälle dropping zonelle.

Siirtonurmen saumat
– Siirtonurmen saumat pelialueella vain kun pallo on saumassa

Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 25-1 mukaan 

Syvät veden valumaurat hiekkaesteessä
– Valumaurat vain kun pallo on urassa

Vapautuminen säännön 25-1 b mukaisesti.

Maahan painunut pallo

Sääntö 25-2 laajennetaan koskemaan koko pelialuetta.

Irtokivet hiekkaesteissä

Hiekkaesteissä olevat irtokivet saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1)

Rangaistus yllä mainittujen paikallissääntöjen rikkomisesta:

Reikäpeli: reiän menetys
Lyöntipeli: kaksi rangaistuslyöntiä

Etäisyysmittarin käyttö

Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja.
Laite  voi sisältää ominaisuuksia, jotka mittaavat ilmansuuntaa, tuulta, lämpötilaa tai kentän kaltevuutta, kunhan näitä mittaustuloksia pelaaja ei katso eikä käytä millään tavalla.

Rangaistus tämän paikallissäännön rikkomisesta:

Pelistä sulkeminen

Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.

Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom ! Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

Siirtosääntö

On voimassa epänormaalien kenttäolosuhteiden aikana edellyttäen, että siitä on erikseen mainittu caddiemasterin toimiston tiskillä, klubitalon seinän ilmoitustaululla tai kilpailumääräyksissä.

Kun pallo on missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista sen paikka on merkittävä. Nostettu pallo on asetettava enintään taitetun tuloskortin leveyden (pitkä sivu, n. 15 cm) salliman matkan päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.

Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran. Asetettu pallo on pelissä (sääntö 20-4). Jos pallo ei pysy sitä asetettaessa paikallaan, sovelletaan sääntöä 20-3d. Jos asetettu ja paikalleen jäänyt pallo tämän jälkeen liikkuu, ei rangaistusta seuraa. Pallo pelataan uudelta paikaltaan, ellei jokin muu sääntö muuta määrää.

Jos pelaaja ei merkitse pallon paikkaa ennen sen nostamista, saa hän lyönnin rangaistuksen. Jos pelaaja siirtää palloa muulla tavalla, esimerkiksi mailan lavalla, hän saa lyönnin rangaistuksen.

 

SoitaKartta