Sääntöpalsta

Sarfvikin kapteenille jätetyt sääntökysymykset ja kapteenin vastaukset:

 

Kysymys:

Vastaus:

15.9.2010:
Jos nostaa unohtuneen mailan bägiinsä se on käytännössä 15. eli ylimääräinen maila. Pelitoveri tuskin antaa siitä rankkuja, mutta jos sen palauttaminen unohtuu ja lähtee seuraavana päivänä kilpailuun, niin tuleeko silloin rankkuja.

Siis varsinainen kysymys: Missä vaiheessa ylimääräinen maila muuttuu ylimääräiseksi mailaksi?

Pelaajalla saa olla bägissään enintään 14 mailaa täyden kierroksen alussa (sääntö 4-4). Ylimääräinen maila tulee peliin kun pelaaja on lyönyt avauslyöntinsä ykkösväylällä.

26.8.2010:
Onko liiton paikallissääntö voimassa lyönnin pakollisesta uusimisesta, jos pallo osuu sähkötolppaan, joka on out-paalujen ulkopuolella?

Tämä voisi tapahtua vanhan kentän väylillä 5 tai 16.

Liiton paikallissäännössä puhutaan nimenomaan kentällä olevista pylväistä ja johdoista. Niinpä kentän ulkopuolella tolppaan kajahtanutta palloa pelataan sieltä, mihin se on pysähtynyt. Mikäli pallo on pysähtyy out rajojen ulkopuolelle pelataan uusi pallo yhden lyönnin rangaistuksella mahdollisimman läheltä sitä paikkaa, josta alkuperäinen pallo viimeksi pelattiin (sääntö 27-1).

21.8.2010:
Kaveri löi vanhan kentän 4.griinin takana olevan sähkötolpan lähelle, siten, että tolppa oli aivan chipin linjalla. Hän sanoi, että hän yrittää lyödä aivan tolppaa hipoen, sillä jos se osuu tolppaan, hän saa uusia lyönnin. Miksi näin?

Golfliiton pysyvästi voimassa olevissa paikallissäännöissä todetaan:
”Jos pallo osuu kentällä olevaan sähköpylvääseen tai -johtoon, on pelaajan uusittava lyönti rangaistuksetta. (Sääntö 20-5)”
Sähköpylvääseen tai johtoihin osunut lyönti on siis aina pakko uusia vaikka pallo menisi osuman jälkeen reikään.

1.8.2010:
Uuden kentän kuutosväylällä on avaussuuntaan nähden poikittain olevan out-rajan vieressä verkkoaita. Voiko pelaaja saada vapautusta aidan perusteella, jos hänen pallonsa on kentällä, mutta out-paalujen takana oleva aita haittaa hänen svingiään? Paikallissäännöissä mainittu vanhan kentän 18 kiviaita on vähän vastaavassa asemassa.

Golfin sääntöjen ”Haitta” määrittelyssä todetaan mm että ”Haittoja eivät ole ulkorajojen ulkopuolella olevat kiinteiden rakenteiden osat”. Näin ollen kyseisestä aidasta ei saa vapautusta vaan pallo on pelattava paikaltaan tai vapauduttava yhden lyönnin rangaistuksella säännön 28 perusteella.

11.7.2010:
Droppasin palloni VK 18:n droppialueelle, ja se lähti vierimään alas rinnettä kohti lippua. Mikä on oikea menettely tällaisessa tilanteessa?

Itse golfsäännöissä ei ole dropping zonea tai areaa määritelty, joten Skotlannin lordit ovat Decisions-kirjassaan antaneet ohjeet menettelystä, miten dropping zonella toimitaan. Seuraavassa ne periaatteet, jotka sopivat tähän VK 18:n alueeseen:
1. Pelaajan ei tarvitse seistä DZ:lla pudottaessaan pallonsa.
2. Pudotetun pallon on kosketettava pelialuetta DZ:n sisällä.
3. Pudotetun pallon ei tarvitse jäädä DZ:lle.
4. Pudotettu pallo saa vieriä lähemmäksi lippua kuin se piste, jossa se kosketti pelialuetta pudotettaessa, kunhan se ei vieri yli kahta mailanmittaa kauemmaksi tästä pisteestä.
5. Em. kohtien 3 ja 4 johdosta pallo voi ja saa päätyä lähemmäksi lippua kuin sen alkuperäinen sijaintikohta.

Vastauksena kysymykseen voidaan todeta, että mikäli pallo jää kahden mailanmitan sisään droppipisteestä se on pelissä, ja siitä oli jatkettava.

 

11.6.2010:
Lähestymislyönti päätyi greenin oikealla puolella rinteessä olevalle istutetulle alueelle (vesiestettä vastapäätä oleva alempi istutusalue). Mistä peliä jatketaan?

Paikallissäännön muutoksen johdosta istutuksista vapautumisessa menetellään seuraavasti:

Istutukset ovat pelialueella olevia epänormaaleita kenttäolosuhteita, joten niistä saa pelaajan niin halutessa pelata palloa.

Koska tämä on kuitenkin vaikeaa, pelaaja saa vapautua istutuksista säännön 25-1 mukaan lähimpään vapauttavaan paikkaan tai paikallissäännön mukaan lähimmälle dropping zonelle.

Vapautuminen DZ:lle: mikäli pallo on ylemmissä istutuksissa, vapautuminen tapahtuu poikkeuksetta ylemmälle DZ:lle. Alempien istutusten edessä on paalu, joka auttaa DZ:n valinnassa.

On huomattava myös, että pallon hävitessä istutuksiin, pelaajalle ei tule rangaistusta kadonneesta pallosta, mikäli tiedetään tai on käytännössä varmaa että pallo on kadonnut em. istutuksiin. Tällöin pallon sijaintipaikaksi katsotaan piste, josta pallo viimeksi meni istutusalueelle. Vapautuminen tehdään tästä pisteestä lähimpään vapauttavaan paikkaan (sääntö 25.1.c). tai vaihtoehtoisesti lähimmälle DZ:lle.

 

SoitaKartta