Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista

Tietosuoja-asetuksesta käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation. Sen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojan sääntelyä. Teknologia on kehittynyt niin paljon, että tietosuojasta huolehtimiseen tarvitaan uudenlaista sääntelyä.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta.

Suomen Golfliitto on laatinut yhdessä seurojen kanssa tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan, mitä ja miten golfyhteisöt antavat EU:n tietosuoja-asetuksen (”Tietosuoja-asetus”) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle. Sarfvik Golfin tietosuojaselosteeseen voit tutustua oheisesta linkistä.

Yleisimmät tietosuoja-asetusta koskevat kysymykset ja vastaukset

Kysymys: Haluaisin tietää, mitä tietoja Sarfvik Golf kerää minusta?

Vastaus: Sarfvik Golf (ry ja Oy) kerää sellaista tietoa, jota tarvitaan auttaaksemme teitä jäseniä/ osakkaita käyttämään Sarfvik Golf palveluja, kehittääksemme palvelujamme tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Nämä tiedot löydät myös itse katsomalla omilla tunnuksilla GolfBox -järjestelmästä.

Kysymys: Mitä tietoja GolfBoxista löytyy?

Vastaus: Tietoja, jota te olette itse antaneet Green Card-suorituksen yhteydessä, hakiessanne Sarfvik Golfklubi ry:n jäsenyyttä tai ostaessanne Golfsarfvik Oy:n palveluita: Nimi, osoite, sähköposti, puhelin jne.
Sarfvik Golf on antanut teille tietoja, kuten jäsennumeron, mahdollisesti osakkeen numeron ja laittaa niistä, kuten muistakin käyttämistänne palveluista vuosittain teille laskuja. Lisäksi tietoja kertyy Sarfvik Golfin -yhteisön palveluiden käyttämisestä, kuten tasoituksen muutokset, kierrokselle kirjaamisesta, kilpailutiedot, golfautojen- ja bägivaraston vuokraus jne.

Kysymys: Minä haluaisin nähdä, mitä tietoja juuri minusta on kerätty? Miten minun tulisi toimia?

Vastaus: Helpoimmin löydät tiedot kirjautumalla GolfBox -järjestelmään omilla tunnuksillasi ja katsomalla vasemmasta valikosta ”oma etusivu” sekä muokkaa profiilia -osiosta. Jos haluat kirjallisen listauksen sinua koskevista tiedoista, sinun tulee sopia tapaaminen palvelupäällikön kanssa, jossa allekirjoitat kirjallisen selvityspyynnön. Tapaamiseen sinun tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, jotta voimme varmistua siitä, että listaamme oikealle henkilölle juuri häntä koskevat tiedot. Saat tiedot kirjallisena kuukauden sisällä toimistosta, jossa sinun tulee myös varautua todistamaan henkilöllisyytesi.

Lisätietoja:

Staffan Tuomolin

Toimitusjohtaja

Golfsarfvik Oy

Toiminnanjohtaja

Sarfvik Golfklubi ry

Puh. 050 557 3690

SoitaKartta